Your solids processing

Ontstoffing en Rookgasreiniging

Solids & Air

De mensen achter Solids & Air zijn al 25 jaar vertrouwd in de wereld van filtratie en ontstoffing. Wij hebben systemen ontworpen en gebouwd die voldoen aan de strengste milieu eisen van de industrie en de overheid. Bedrijfszekerheid en duurzaamheid zijn de aandachtspunten zowel als energie efficiëntie en een minimale afval productie.

Door de specifieke processen zijn de meeste onderdelen naar maat gebouwd in functie van de toepassing.
Wij werken hoofdzakelijk volgens systeem van droge filtratie met onze SA Pulsejet filters. Het principe van droge filtratie biedt volgende voordelen t.o.v. natte filtratie:

 • Hoger filtratie rendement
 • Droge afvoer van het residu
 • Kleiner opgenomen vermogen
 • Minder onderhoud

Natte filtratie zal enkel en alleen van toepassing zijn indien de proces omstandigheden niet anders toelaten. Ons toepassingsgebied is de industriële stofafzuiging en afgasfiltratie bij moeilijke proces voorwaarden.
Deze kunnen volgende zijn :

 • Corrosieve gassen
 • Hoge vochtigheid
 • Sub-micron stof
 • Hygroscopisch stof
 • Abrasief stof
 • Hoge temperatuur

Of een combinatie van bovenstaande voorwaarden.

Rookgasreinigingsinstallatie

 

 

Pulsejet filter

 

Toepassingen van ontstoffing en rookgasreiniging

Corrosieve en vochtige gassen

Bij deze toepassing dient er zorgt besteed te worden aan condensatiegevaar en de daarmee gepaard gaande corrosie verschijnselen. Om deze problemen te voorkomen zal Solids & Air gebruik maken van volgende technieken:

 

 • Tracing
 • Voorverwarming
 • Stilstandverwarming
 • Vermijden van koudebruggen
 • Isolatie

Ontstoffen van hygroscopisch stof

Hier dient aandacht gegeven te worden aan de controle van de vochtigheid in het systeem. Het filtermedium dient in goede staat te zijn en blijven. Speciale aandacht voor het stof extractie systeem is hier aan de orde. Brugvorming of agglomeren van het stof is hier te vermijden.

Ontstoffen van abrasief stof

De snelheid van het gas in het leidingwerk is hier van zeer groot belang. Dit om slijtage te vermijden op punten waar de luchtsnelheid verandert of er een richtingsverandering plaats heeft. Hier zullen we gebruik maken van slijtvast constructie materiaal in bochten, inlaat van cyclonen en filters.

Filtratie van sub-micron stof

Dit is een delicate applicatie. Bij ontwerp van het filter dient er rekening gehouden te worden met een voldoende lage luchtsnelheid in de kast en over het filtermedium. Door de granulometrie van het stof dient er een aangepast filterdoek en reiniging systeem gebruikt te worden. Vaak gaan we hier off line reinigen met perslucht.

Verwijderen van zuren (HCl,HF,SOx, dioxines ,furanen) en vaste stof deeltjes

Bij bepaalde toepassingen van gas filtratie, meestal gekoppeld aan een thermisch proces (zoals verbranden, smelt ovens, enz..) bevatten de gassen eveneens zure componenten of dioxines en furanen die nadelig zijn voor het milieu en de gezondheid. Deze schadelijke componenten moeten dan, samen met het stof, uit het afgas verwijderd worden. Voor deze toepassing maakt Solids & Air gebruik van de techniek van “Droge
gas scrubbing”. Bij deze techniek wordt de gasstroom (voor de filter) met een neutralisatie of adsorptie product vermengd. Dit gebeurt in een hiervoor speciaal ontworpen reactor.

De schadelijke gas componenten, zoals HCl-HF-SOx-dioxines en furanen, worden omgevormd tot vaste stofdeeltjes die dan weer, met zeer grote efficiëntie worden afgescheiden in ons Pulsjet doek filter. Voor de neutralisatie en adsorptie van de schadelijke gas componenten, worden scrubbing producten aangewend, zoals: kalk, natrium carbonaat en bi-carbonaat, actief kool, zeolite, enz.